Verktyg för utlåning

Föreningen har köpt in en del verktyg som lånas ut till medlemmar vid behov. Det finns en borrhammare och en högtryckstvätt.

Kontakta för att låna verktygen.

O.B.S det finns vattenledningar och elledningar draget i tak och väggar, kontrollera alltid så att du vet att du borra säkert.

Här hittar du information om Brf Tantotorget