Kabel-TV och Internet

I varje lägenhet finns ett nätverk installerat, manualen till switch och nätverk kan du ladda ner här TV Tele Lexel.

comhem

Brf Tantotorget har ett kollektivt avtal med Com Hem, föreningen står för avgifterna avseende ett grundutbud för TV samt ett grundutbud för internet, man kan ändra sitt utbud med kanaler eller internet genom att kontakta Com Hem.

O.B.S Detta innebär att utrustningen man erhållit som tillhör grundutbudet tillhör lägenheten. Föreningsmedlemmar som flyttar skall alltså  lämna Digital TV box och router/bredbandsmodem.

 

opennetblackny

Huset är även kopplat till Stockholms stadsnät om man vill använda andra leverantörer än Comhem. Mer info om bredbands leverantörer och priser finner man på Opennet.

Här hittar du information om Brf Tantotorget