Soprummet

Vi har privilegiet att ha ett mycket bra soprum/källsorteringsrum i huset. Med detta kommer också ett kollektivt ansvar, vi måste alla hjälpas åt att hålla ordning i soprummet och se till att det är fint, rent och snyggt.  Var noga med att lägga källsorterat material i rätt behållare och håll ordning runt behållarna. Det finns kvast och borste om du råkar skräpa ner, städa då också upp efter dig.

Om en behållare är full så är det viktigt att vi inte överfyller dom, för då kan inte återvinningsbilen tömma dom. Gå då upp 100 meter på Tantogatan och lägg återvinningen i de kollektiva kärlen.

O.B.S Vårt soprum är ingen avlastningsyta för grovsopor om det inte får plats i grovsopkärlen så får medlemmarna själva se till att köra skräpet till tippen. Det ligger inte på föreningens ansvar.

Utskick från föreningen angående vårt soprum.

Här hittar du information om Brf Tantotorget