Styrelsen

Brf Tantotorgets styrelse består av:

Patrik Melin, ordförande
Helen Tideholm, kassör
Britta Nordström, sekreterare
Hans Martin Akleye, ledamot
Heike Erkers, ledamot
Magnus Rosenblad, ledamot
Hans Haraldsson, suppleant
Ingrid Litterfeldt, suppleant


Föreningen har ordinarie föreningsstämmor under våren. Anmäl gärna ditt intresse om du vill delta aktivt i styrelsearbetet på

Här hittar du information om Brf Tantotorget